ועדת תכנון

ועדת תכנון מונה את :

יריב ספקטור

שלמה גושן

אליק חודי

לירן לבקוביץ'