צוות ביטחון

את צוות הביטחון מרכז גל דנגור – 0528616727

מירב אזולאי – 0508290323

אלון ראובני – 0506272277

אורון דאי - 0509753914