-           תאורת רחוב LED עובדת            -             לקבלת סיסמא פנו ל yarivush@gmail.com   -             נבחרו מחדש מטעם המתיישבים בועד – שלו  ויריב        -        יו"ר חדש לועד האגודה – ליאור נורקין                        –                יש כבר 62 התחלות בניה !                 -              43 משפחות גרות ביישוב            -

נורית - ישוב אקולוגי בגלבוע