-           תאורת רחוב LED עובדת              -           לקבלת סיסמא פנו ל yarivush@gmail.com     –            נבחר חבר חדש מטעם המתיישבים בועד – שלמה גושן                         –               נבחרה ועדת ביקורת                  -        עובדים ביישוב על מדרכות וכבישים             –                יש כבר 58 התחלות בניה !             –                                   –    38 משפחות גרות ביישוב       -

נורית - ישוב אקולוגי בגלבוע